Hoppa till huvudinnehåll

Herbert Felixinstitutet som fortbildningsarena

Herbert Felixinstitutet har ett treårigt projekt med fokus på frågor och forskning kring integration, entreprenörskap och omvärldsanalys. Vi kallar det för bildningsprojektet. Tanken är att det ska fungera som fortbildning för lärare, lärarstuderande men även andra intresserade. Projektet har gjorts möjligt med stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Syftet är att ge insikter, inspiration och kunskaper, att medvetandegöra integrationsfrågor och ge konkreta verktyg för entreprenörskap och omvärldsanalys.

Att rikta sig mot lärare och blivande lärare som nyckelgrupp skapar förutsättningar för stor utväxling genom relativt avgränsade utbildningsinsatser. Det som lärarna får ta del av, når i förlängningen också elever som är en betydligt större grupp. Samverkan med lärarutbildningar ger också möjligheter för större utväxling genom att de kunskaper och resultat som skapas under institutets fortbildningar kan användas i de framtida lärarnas yrkesverksamhet och arbete med unga.

Projektansvarig är Lars Anderson Hult.