Hoppa till huvudinnehåll

…Malmö får ursäkta. Om den nya regeringen verkligen vill uppmärksamma hur invandringen har gjort Sverige rikare, öppnare och friare, så finns det bara en lämplig plats. En liten stad dit alla dessa vägar leder. Några mil från brofästet, mitt i den skånska myllan. Rakt framför nosen på Sverigedemokraterna. Med tiden lär även West 116 Street nås av ryktet om The Herbert Felix Institute, Eslöv, Sweden. 

Per T Ohlsson, Sydsvenskan 8 okt 2006

För oss på Herbert Felixinstitutet är det en självklarhet att vägen till en bättre värld handlar om att inkludera istället för att exkludera. Att skapa nya vägar, inspirera till gränslösa möten och frigöra den kraft som finns hos alla människor som har en dröm att förverkliga. Vårt mål är att visa hur migration bidrar till framgångsrikt entreprenörskap, som i sin tur leder till en positiv utveckling. Om och om och om igen.

Herbert Felixinstitutet är en oberoende ideell förening som driver, stödjer och uppmuntrar arbete kopplat till migration, entreprenörskap och utveckling. Institutet startades 2006 och finns i Eslöv, dit Herbert Felix kom som flykting under andra världskriget och något år senare lade grunden till sitt livsverk: livsmedelsföretaget Felix. Idag arbetar vi aktivt med att visa hur samhället kan stödja nya företagare och dra nytta av den ökande internationaliseringen på bästa sätt.

Verksamhetens delar

Fortbildning

Fortbildning

Herbert Felixinstitutet som fortbildningsarena. Med stöd från Sparbanksstiftelsen Finn driver vi ett treårigt projekt med syfte att erbjuda historielärare, och alla andra intresserade, ämnesfortbildning. Vi har fokus på omvärldsbevakning och vad som händer runt omkring oss. Än så länge har vi arrangerat fortbildningsdagar med tema USA, Ryssland och Kina. 

Seminarier

Seminarier

Folkbildning för framtiden. Varje termin arrangerar vi en seminarieserie utifrån ett aktuellt tema. Fokus ligger på att sprida kunskap som alla kan ta till sig och som är i samklang med institutets grundvärderingar om individens förmåga att påverka samhället i positiv riktning. Under årens gång har vi haft många inflytelserika och intressanta personer på besök i Eslöv.

Placeholder

Positiv påverkan

De positiva och goda exemplen kan skapa ringar på vattnet och leda till verklig förändring. Men ibland behöver de positiva exemplen lite hjälp på traven för att fler ska få upp ögonen och förstå det fantastiska. Herbert Felixinstitutet vill vara med och sprida dessa exempel och framgångshistorier så att fler får insikt och kunskap. Detta genomsyrar allt vi gör.

Styrelse

Tidigare kommunfullmäktiges ordförande i Eslöv.

Droppen urholkar stenen. Träget oförtrutet arbete ger resultat. Frågorna är högaktuella – det är viktigt att aldrig sluta kämpa för en bättre värld och vi måste alla komma ihåg Europas historia.

Cecilia Lind
Grundare

VD Sydsvenska Industri och handelskammaren.

Sverige behöver fler invandrare och entreprenörer. Herbert Felix var ett utmärkt exempel. Allt vi kan bidra med är positivt – ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Stephan Müchler
Ordförande

Tillväxtchef,  Eslövs kommun

Foto: Christoffer Borg Mattisson

Katarina Borgstrand
Vice ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande Malmö 2010-2018..

Entreprenörskap och mångfald i kombination bröt ny mark när institutet startade. Tidigare var mångfald kopplat till diskriminering och annat negativt. Möjligheterna är oändliga.

Kent Andersson
Styrelseledamot

Tidigare kommundirektör för Eslövs kommun.

Eje Ringborn
Styrelseledamot

Doktor och lärare i historia.

Via Herbert Felixinstitutet hoppas jag bl a kunna anordna temadagar kring migration riktade mot skolorna, där vi t ex diskuterar hur ämnet historia kan undervisas i mångfaldens klassrum.

Lars Andersson Hult
Styrelseledamot
Helena Björkman
Styrelseledamot

Eslövs stadskärneförenings centrumledare, en entreprenör ut i fingerspetsarna med bred erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och evenemang.

Zlatko Nedanovski
Styrelseledamot

Administration

Karin Brunby
administration